USAR

De USAR-teams gebruiken gespecialiseerd materieel om mensen onder het puin te lokaliseren en bevrijden, zoals telescopische camera’s die tussen het puin kunnen worden geschoven en geluidsapparatuur om geluiden onder het puin op te sporen.
In het USAR-team zitten ook reddingshondteams die kunnen ingezet worden om het puin te doorzoeken.

De USAR-teams bestaan uit hiervoor opgeleide mensen van de Brandweer en de Civiele Bescherming, aangevuld met specifiek geschoold medisch personeel. Deze mensen zijn getraind om in moeilijke omstandigheden (tropische hitte, chaos,…) volledig autonoom en gedurende tien dagen 24u op 24u,  in shiften van 12u, mensenlevens te redden. Als er een USAR-team nodig is in het buitenland, dan stuurt België deze uit onder vorm van een B-FAST team (Belgian First Aid and Support). Deze Belgische hulp in het buitenland wordt bijna altijd op Europees en/of Verenigde Naties niveau gecoördineerd. Het Belgische B-FAST USAR-team voldoet aan de normen en standaarden van de Verenigde Naties en heeft in 2015 na een diepgaande audit opnieuw het kwaliteitslabel INSARAG-certified als Medium USAR-team behaald.

België heeft in het verleden onder meer een B-FAST USAR-team uitgestuurd na rampen in de Filipijnen, Haïti, Roemenië, ..

Een USAR-team oproepen

Als er een USAR-team nodig is in het buitenland, dan stuurt België deze uit onder vorm van een B-FAST team (Belgian First Aid and Support). Deze Belgische hulp in het buitenland wordt via het Emergency Response & Coordination Centre (ERCC) van de Europese Commissie gecoördineerd.

Een USAR-team dient op zeer korte termijn te kunnen mobiliseren en ontplooien, aangezien bij het redden van slachtoffers onder het puin elk uur telt. Daarom beschikt de ADCV over een performante database, die gerichte SMS-berichten stuurt naar de USAR-leden in geval van een hulpaanvraag. De leden worden geselecteerd op basis van opleiding, dienen in orde te zijn met vaccinaties, dienstpaspoorten, en andere parameters.